EL GUAITA DEL CLOQUER DEL MAR (1976)
 
  L’aureola del crepuscle,
a l’horitzó, no sabent mai
on finalitza el mar.
I la platja,
infinitament limitada,
absorvint, tan sols,
l’espaordidor curs
de les darreres ones.
. .....següent